100% MED

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

 

Velkommen til 100% MED!

Dette kurset er laget av KABB for å hjelpe deg som jobber i kirken til å skape et ikke-ekskluderende miljø for mennesker med funksjonsutfordringer. Vi synes det er viktig at alle kan føle seg hjemme i det kirkelige fellesskapet!

Kurset består av 10 moduler og tar totalt cirka 100 minutter å gjennomføre. Når du har fullført kurset, vil du få et sertifikat som viser at du er 100% MED!

En liten bruksanvisning:

Du starter kurset ved å klikke deg inn på «Emma og Oddrun», enten i kursinnhold under filmen eller øverst på siden i min kursside.

Du kan bla i kurset ved å bruke piltastene på pc/mobil. Du kan også bla med knappene Neste leksjon (en side videre), Forrige leksjon (en side tilbake), eller Tilbake til Kurs (første side).

100% MED består av 10 moduler, og du må ta dem i den rekkefølgen de kommer. Du kan gå tilbake, men ikke videre i kurset før modulen du er i er ferdig. Vi anbefaler at du deler opp kurset i flere små økter.

Hver modul avsluttes med en quiz. Hvis du svarer feil må du ta quizen en gang til for å komme videre i kurset.

Ønsker du teksting av filmene, klikk på ikonet for teksting nederst på menylinjen på hver enkelt film. Når filmen er ferdig må du gå videre i kurset, ikke la deg friste av nye filmforslag ; )

For at en menighet skal bli sertifisert må kirkevergen ta kontakt med KABB: kabb@kabb.no. Dette skjer nå alle i staben har tatt kurset. Du har tilgang til innholdet i kurset etter at du er ferdig. Du kan bruke kurset som en ressursbank. Følg med på KABB sine hjemmesider for nyheter.